Články

Níže uvedené články, s výjimkou textů „Staré hutnictví stříbra“ a „Pěstování krystalů“, pojednávají o vybraných historických ložiscích rud barevných kovů především na území České republiky, ale i jiných evropských zemí.

Zahraniční lokality

České lokality

Ostatní články

Články anglicky

Abstrakty

Následující články jsou zde zastoupeny pouze abstraktem:

Poznámka k citacím

Budete-li citovat z článků uveřejněných na těchto webových stránkách, odkazujte, prosím, na původní tištěný ("papírový") pramen, a to buď standardním způsobem, tj. v textu odkazem (např. Velebil 2004) na seznam literatury s plnými citacemi anebo zkráceně přímo ve Vašem textu (např. Velebil, Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. 12, 2004, str. 10–20).

velebil.net