Stručně o minerálech

Hlavní obsah této rubriky tvoří stručný popis základních geologických procesů, při nichž horniny a minerály vznikají a přehled nejrozšířenějších minerálů.

Snahou tohoto textu je pomoci zorientovat se v nejběžnějších minerálech s nimiž se v přírodě setkáváme téměř na každém kroku, dále s minerály využívanými v průmyslu a také s těmi, s nimiž se lze poměrně běžně setkat v obchodech s nerosty a na sběratelském trhu.

Úvod a literatura

Nástin vzniku hornin a minerálů

Dodatky

Přehled minerálů

Složení, popis, způsob vzniku, výskyt a praktické využití vybraných nerostů

Zobrazit přehled minerálů

velebil.net

Knihy o minerálech

Obálka knihy o minerálech v Praze

Nová kniha