Odkazy na další webové stránky

Mineralogické muzeum PřF UK
Jedna ze tří veřejných mineralogických sbírek v Praze (vedle sbírky Národního muzea a sbírky Vysoké školy chemicko-technologické) se nachází na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (historie sbírky PřFUK, galerie minerálů, kontakty, návštěvní řád)
Geologický informační server Geo Web
Populárně-naučné informace z oborů geologie, mineralogie, paleontologie, petrologie, stratigrafie, geofyzika, hydrogeologie, inženýrská geologie (původní texty, články, odkazy, geologická mapa ČR, encyklopedie, sběratelství, lokality)
Národní muzeum v Praze
Historie, informace pro návštěvníky, přednášky, stálé expozice a výstavy
Krasová deprese
Časopis báňsko-historické a speleologické společnosti Krasová deprese (Karst Depression)

Zahraniční zdroje

Mineralogická databáze Mindat.org
Vyhledávání, fyzikální a chemické vlastnosti minerálů, lokality
Mineralogická databáze Webmineral
Krystalografie, chemické složení, fyzikální a optické vlastnosti, klasifikace podle Dany a podle Strunze, původ názvů minerálů, lokality, abecední vyhledávání platných minerálních druhů
Athena Mineralogy
Systematická klasifikace minerálů, vyhledávání
Mining History Network
Historie dolování, diskusní fóra, bibliografie a odkazy
Montánní archeologie
Články (německy)

velebil.net

TOPlist