Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka

Autoři:
Dalibor Velebil – Národní muzeum, Praha
Kamil Dryák – Národní muzeum, Praha
Tištěné vydání:
Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 11 (2003), 199–201

Abstrakt  [Abstract in English]

U obce Sázavka u Ledče nad Sázavou se nachází v literatuře dosud nepopsané 500 m dlouhé pásmo sejpů neznámého stáří po těžbě kasiteritu a zlata. Jedná se o historicky zajímavou technickou a kulturní památku. Výskyt zlata a kasiteritu je zajímavý z hlediska geochemie Moldanubika.

Keywords: cassiterite, gold, rutile, placers, Moldanubian Zone, Moldanubian Pluton

velebil.net