5. Agregát krystalů

Těsné shluky krystalů jednoho minerálu nazýváme krystalové agregáty. Agregát vzniká, pokud současně vznikne větší počet krystalizačních zárodků, které mají při následném růstu omezený prostor. Agregáty bývají uspořádány rozličnými způsoby, rozlišujeme různé typy agregátů: zrnité (jemnozrnné, střednězrnné, hrubozrnné), celistvé, zemité, sloupcovité, stébelnaté, jehlicovité, vláknité, paprsčité, plstnaté, deskovité, vějířovité, lupenité, šupinaté, lamelární, miskovité. Zvláštními typy agregátů jsou ledvinité, oolitické, hroznovité, krápníkovité, dendritické, stromečkovité, mechovité, drátkovité, plíškovité, pórovité, pěnovité a houbovité.

Předchozí: « Krystal
Další: Vznik Země a Vesmíru »
Obsah

velebil.net