Apofylit, KCa4Si8O20(OH, F) · 8H2O

Apofylit je hydratovaný křemičitan (silikát) vápníku a draslíku s fluorem a hydroxidovou skupinou (OH). Rozlišujeme dva samostatné minerální druhy souhrnně označované jako apofylit:

Velmi vzácný je od předchozích dvou mírně odlišný natroapofylit, NaCa4Si8O20F · 8H2O.

Nejrozšířenější z výše jmenovaných je fluorapofylit, v němž převažuje fluor nad OH skupinou. Je to nerost typický pro dutiny ve vulkanických horninách, ve kterých tvoří velmi pěkné drúzy hojnoplochých krystalů. Trh s minerály je v současné době doslova zaplaven velkým množstvím vzorků fluorapofylitu z velkých dutin v čedičích v širším okolí města Pune (anglicky Poona) v indickém státě Maháráštra. Krystaly z tohoto naleziště jsou bezbarvé, čiré až průsvitné a neprůhledné a bílé. Jsou to krátké sloupce, tabulky, popřípadě je jejich tvar blízký krychli. Jsou skelně až perleťově lesklé. Jejich obvyklá velikost je okolo 3 cm, vzácností ovšem nejsou krystaly až 10 cm velké. Apofylit je dokonale štěpný.

Vzácněji se apofylity vyskytují na žilách alpské parageneze, ve skarnech, v pegmatitech, mramorech, erlanech a na hydrotermálních rudních žilách. V Čechách se apofylit vyskytuje například v dutinách znělce v lomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem v podobě drobných krystalů, které jsem ovšem velmi často přeměněny na kalcit. V poslední době byl apofylit nalezen v amfibolitech v lomu v Libodřicích u Čáslavi, a to jednak v podobě drobných krystalů anebo v podobě až 5 cm velkých bílých krystalů přeměněných na kalcit.

Zobrazit:

velebil.net