Arsenopyrit, FeAsS

Arsenopyrit je sulfid (sirník) arsenu a železa, je šedý s nažloutlým odstínem, kovově lesklý, má nerovný lom, je neprůhledný. Nejčastěji tvoří zrna a zrnité až masivní celistvé agregáty, popřípadě i dobře omezené sloupcovité krystaly s výrazně rýhovanými krystalovými plochami. V přírodě je poměrně běžný, byť většinou jen v malých množstvích. Vzniká na hydrotermálních žilách, ve skarnech, greisenech, na metamorfovaných sulfidických ložiscích, nepříliš hojný je v pegmatitech, někdy bývá v malém množství vtroušen v některých magmatických horninách.

V minulých staletích se arsenopyrit těžil a byly z něj vyráběny různé sloučeniny arsenu. Dnes jsou některé zlatonosné arsenopyrity těženy jako ruda zlata a arsen je obvykle získáván jako vedlejší produkt zpracování jiných sulfidických rud. Staré důlní haldy, které obsahují arsenopyrit, představují dnes ekologickou zátěž, protože arsenopyrit se poměrně snadno rozkládá a sloučeniny arsenu se uvolňují do vody.

U nás je arsenopyrit hojný v kontaktně metasomatickém skarnu v Obřím dole v Krkonoších, kde byl dokonce v minulých staletích těžen. Těžen byl také dolem Giftkies mezi Jáchymovem a Božím Darem. Je hojný na haldě prostřední štoly dolu Giftkies; vyskytuje se zde v podobě dokonalých krystalů velikosti okolo 2 až 3 mm vtroušených spolu s chalkopyritem v greisenizovaném svoru. Poměrně hojný byl na některých hydrotermálních rudních žilách v Kutné Hoře. Masivní zrnité arsenopyrity lze sbírat na haldách dolů Šafary a Kuntery sz. od kostela na Kaňku, severně od Kutné Hory.

Velmi pěkné drúzy sloupcovitých lesklých až 5 cm velkých krystalů arsenopyritu pocházejí z wolframového ložiska Panasqueira v Portugalsku. Krystaly arsenopyritu bývají někdy zarostlé v horninách v okolí hydrotermálních žil. Tak je tomu například v břidlicích v Mitterbergu v Salcbursku (Rakousko), odkud pocházejí pěkné silně rýhované krystaly. Kromě vzorků s Panasqueiry se dnes na trhu objevují pěkné vzorky arsenopyritů z oblasti Chenzhou v provincii Hunan v Číně, z revíru Santa Eulalia v Mexiku či z ruského Dalněgorsku.

Zobrazit:

velebil.net