Bauxit

Bauxit není minerál ale hornina. Dříve byl ovšem za minerál považován a mezi minerály řazen a protože se jedná o hlavní a téměř jedinou rudu hliníku, je zařazen i do tohoto textu. Bauxit je obvykle směsí minerálů böhmitu a diasporu (oba AlOOH), gibbsitu Al(OH)3, goethitu, lepidokrokitu (oba FeOOH), hematitu Fe2O3, kaolinitu a někdy i chloritu, kalcitu, apatitu aj.

Bauxit je nejčastěji červený až červenohnědý, jindy bílý, šedý, nazelenalý, žlutý a podobně, často nepravidelně zbarvený. Vytváří celistvé, zrnité, porézní či zemité agregáty. Vzniká zvětráváním hornin bohatých hliníkem za tropických a subtropických podmínek, kdy dojde k odnosu některých látek a nahromadění hliníku a železa (tzv. lateritické bauxity). Vzniká rovněž odvápněním vápenců a slínů v krasových oblastech (tzv. terra rosa). Největší množství bauxitu se těží v USA, Rusku, Kanadě, Austrálii a Číně. Tyto země jsou i hlavními producenty hliníku.

Zobrazit:

velebil.net