Berthierit, FeSb2S4

Berthierit, sulfid (sirník) antimonu a železa je chemismem i vzhledem blízký antimonitu, s nímž se také velmi často společně vyskytuje, ale je mnohem méně běžný než antimonit. Zde je uveden proto, že v Čechách se vyskytoval hned na několika místech, přičemž na jednom z nalezišť jej lze ještě poměrně snadno nalézt.

Berthierit je ocelově šedý, kovového vzhledu, na vzduchu na povrchu nabíhá dohněda, dožluta a dofialova. Tvoří jehličkovité, plstnané a stébelnaté agregáty a sloupcovité podélně rýhované krystaly. Vyskytuje se výhradně na hydrotermálních rudních žilách, spolu s antimonitem v dole v Bohutíně, jz. od Příbrami, ojediněle v dolech v Krásné Hoře, zjz. od Sedlčan a v Kasejovicích, zsz. od Blatné. Příležitostně se pěkný stébelnatý berthierit vyskytoval na žilách při těžbě ve skarnovém lomu ve Vlastějovicích, sz. od Ledče nad Sázavou. Dodnes jej lze sbírat na staré haldě štoly svatého Antonína z Padovy („Paduánského“) v údolí Vrchlice jižně od Kutné Hory, poblíž Poličan.

Zobrazit:

velebil.net