Bukovskýit, Fe2(AsO4)(SO4)(OH) · 7H2O

Bukovskýit je hydratovaný arseničnan a síran železa. Tvoří až půl metru velké zemité žlutozelené a šedobílé hlízy ve středověkých haldách Kuntery a Šafary sz. od kostela na Kaňku, severně od Kutné Hory. Z této lokality byl minerál poprvé popsán a pojmenován byl podle profesora Antonína Bukovského, který se zabýval zkoumáním nerostů starých kutnohorských důlních hald.

V haldovině vznikl bukovskýit z produktů rozkladu arsenopyritu a pyritu. Je jedovatý. Kromě Kutné Hory se bukovskýit vyskytuje ještě na dalších čtyřech nalezištích ve světě – v Německu, Rakousku a Řecku, takže z celosvětového hlediska se jedná o minerál velmi vzácný.

Další informace v literatuře

Bohatý M. (1997): Antonín Bukovský (1865–1950) a nerost bukovskýit. – Minerál (Brno) 5, 5, 348–352.

Zobrazit:

velebil.net