Čaroit, (CaNa)2(KSrBa)(SiAl)4O10(OH, F)

Čaroit je složitý křemičitan. Je to v podstatě extrémně vzácný minerál, protože se vyskytuje pouze na jediném nalezišti na světě, zato v takovém množství, že je získáván jako ozdobný kámen a jsou z něj vyráběny ozdobné předměty a celé leštěné desky. Tím nalezištěm je Sirenevyj Kameň na Sibiři v Rusku.

Čaroit je intenzívně fialový až hnědý a tvoří masívní dlouze vláknité a tence lupenité agregáty. Na lokalitě Sirenevyj Kameň se vyskytuje na kontaktu syenitu s vápnitým pískovcem. Je to poměrně známý a oblíbený kámen. Na trzích s minerály se s ním lze setkat poměrně často, a proto byl zařazen do tohoto textu.

Zobrazit:

velebil.net