Cerusit, PbCO3

Cerusit je uhličitan olovnatý. Vzniká přeměnou galenitu zejména na ložiscích olova. Tvoří krystaly velmi rozmanitého vzhledu. Je bezbarvý až bílý, šedý, nažloutlý i černý, průsvitný. Je mastně lesklý, a to zejména na lomu.

V Čechách se nejhezčí ukázky cerusitu vyskytovaly v dutinách na rudních žilách v olověných dolech ve Stříbře, západně od Plzně, kde jeho dobře omezené krystaly dosahovaly velikosti až 5 cm (obvykle pouze do 1 až 2 cm). Pěkné krystaly se vyskytovaly také v olověných dolech v Oloví v Krušných horách a v Příbrami. Největší krystaly cerusitu se našly v dolech v M´Fouati v Kongu (až 18 cm velké) a v Tsumebu v Namibii. Drúzy velmi pěkných krystalů cerusitu obvyklé velikosti do 2 cm, ale také až 5 cm velké přicházejí v hojném množství na trhy s minerály z Mibladenu u Mideltu v Maroku. Jsou obvykle doprovázeny shluky tence tabulkovitých, vějířovitě uspořádaných bílých krystalů barytu. Na některých ložiscích cerusit občas sloužil jako ruda olova, zejména pokud se vyskytoval ve směsi se zrnitým galenitem.

Zobrazit:

velebil.net