Chabazit, (Ca, Na, K, Sr)4[Al4Si8O24] · 12H2O

Chabazity jsou významnými zástupci zeolitů. Jedná se o řadu čtyř minerálů, které rozlišujeme podle toho, zda v daném konkrétním chabazitu převládá vápník, sodík, draslík či stroncium. Zdaleka nejhojnější jsou v přírodě chabazity s převahou vápníku nad ostatními jmenovanými prvky a takové chabazity pak označujeme jako chabazit-Ca.

Chabazity jsou bezbarvé, bílé, šedé, zelené, žluté, hnědé i červené, skelně lesklé, průsvitné až průhledné. Vznikají hlavně v dutinách vulkanických hornin, v nichž tvoří efektní drúzy dokonale omezených lesklých krystalů. Ekonomicky významná ložiska chabazitů jsou vázána na hlubokomořské sedimenty.

Drúzy až 2 cm velkých bezbarvých až bílých krystalů se vyskytují ve velkých dutinách tefritu u Řepčic jv. od Ústí nad Labem. Pěkné drúzy o něco drobnějších krystalů (obvykle do 5 mm) lze nalézt na ve starém lůmku na západním úbočí vrchu Pihel j. od Nového Boru.

Zobrazit:

velebil.net