Chlority

Chlority jsou skupina významných horninotvorných minerálů, hlinitokřemičitanů hlavně hořčíku a železa s vrstevnatou krystalovou strukturou, které obvykle tvoří lupenité, šupinkaté až celistvé agregáty zelené, modrozelené, černozelené až černé barvy, méně často jsou bílé, šedé či žluté. Jsou typické pro nízce až středně metamorfované horniny, v nichž vznikají přeměnou biotitu, pyroxenů, amfibolitů, granátů, cordieritu aj.

Mezi nejrozšířenější chlority patří:

Sběratelsky atraktivní ukázky chloritů, tj. skupiny tence až tlustě tabulkovitých krystalů se vyskytují pouze na žilách tzv. alpského typu, u nás se vyskytují pěkné zelenočerné až 3mm krystaly klinochloru například na puklinách amfibolitů v lomu u Mirošova, jv. od Nového Města na Moravě a jinde. Klasifikace chloritů se neustále vyvíjí a mění, takže je používáno velké množství různých označení chloritů, někdy platných, jindy neplatných (např. pennin, thuringit, delessit atd.).

Zobrazit:

velebil.net