Chromit, FeCr2O4

Chromit je oxid chromu a železa. Patří do řady tzv. spinelidů, a to spolu se spinelem, magnetitem, hercynitem, gahnitem,vzniklých hadců (serpentinitů), franklinitem a dalšími. Chromit je hlavní rudou chromu. Je hnědočerný až černý, polokovově až kovově lesklý, neprůhledný s nerovným lomem. Obvykle tvoří zrnité agregáty nebo je celistvý a kusový, jen vzácně tvoří dobře omezené krystaly. V malém množství v podobě drobných zrn je běžnou součástí pyroxenitů, olivínovců (peridotitů) a jejich přeměnou vzniklých hadců (serpentinitů), popřípadě dalších tmavých vyvřelin. Je odolný, takže po mechanickém zvětrání těchto hornin se hromadí v říčních náplavech, z nichž je těžen.

Chrom je používán na výrobu slitin a jako povrchová ochrana jiných kovů. Ve směsi s křemenem slouží chromit jako žáruvzdorný materiál na výrobu slévárenských forem. Sloučeniny chromu jsou využívány při výrobě barev. Největšími producenty chromitu jsou USA, Rusko, Turecko a Jihoafrická republika. U nás se chromové rudy dobývaly pouze v nepatrné míře počátkem 20. století jižně od Drahonína (j. od Bystřice nad Pernštejnem), kde tvoří chromová ruda hnědočerná zrna a zrnité agregáty v hadci. Dříve byla tato ruda považována jednoznačně za chromit, podle novějších výzkumů se jedná spíše o směs chromem bohatého spinelu, hliníkem bohatého chromitu a magnetitu.

Zobrazit:

velebil.net