Cinabarit, HgS

Cinabarit je sulfid (sirník) rtuťnatý. Starší český název pro cinabarit je rumělka. Je karmínově červený až hnědočervený. Tvoří zemité, celistvé, jemnozrnné až hrubozrnné agregáty a někdy také nedokonale až dokonale omezené matné i lesklé krystaly. Cinabarit je spolu se rtutí bohatým tetraedritem hlavní rudou rtuti. Jako takový byl znám a dobýván již ve starověku. Byl z něj vyráběn velmi ceněný jasně červený pigment (práškovitá barva) a také ryzí rtuť, jež byla používaná k amalgamaci zlata a stříbra při těžbě zlatých a stříbrných rud a při postříbřování a pozlacování předmětů. Dnes se rtuť používá v teploměrech, tlakoměrech, usměrňovačích, bateriích, výbojkách, v zubních plombách, očních mastech, v pyrotechnice, v polygrafii, při konzervaci dřeva a také k již zmíněné amalgamaci.

Většina rtuti vytěžené lidmi od starověku až téměř podnes pochází z ložiska cinabaritu v Almadénu ve Španělsku, kde je zrnitý cinabarit rozptýlen v kvarcitech, popřípadě v nich tvoří žilky. Dalším historicky důležitým evropským ložiskem cinabaritu byla až donedávna Idrija ve Slovinsku, kde je velmi jemnozrnný cinabarit rozptýlen v břidlicích a masivnější akumulace tvoří ve vápencích. Dnes se cinabarit těží například v New Almadenu a New Idrii v Kalifornii v USA.

V Čechách byl v dávnější minulosti těžen v Horních Lubech v jihozápadním cípu Krušných hor, kde tvoří žilky ve fylitech, v malé míře byl dobýván také ve Svaté, západně od Berouna, kde tvořil několik centimetrů mocné žíly ve vulkanosedimentárních horninách, obdobný byl i jeho výskyt na ložisku sedimentárních železných rud na Jedové hoře, jz. od Hořovic, kde byl jako vedlejší produkt rovněž v malé míře získáván. Pěkné až 10 cm mocné žíly masivního zrnitého cinabaritu byly nalezeny při těžbě sedimentárních železných rud na Krušné hoře u Nového Jáchymova, sz. od Berouna.

Většina ložisek cinabaritu má vulkanický původ s tím, že jemně rozptýlený cinabarit se nejprve usadí na mořském dně a pozdějšími geologickými pochody je i několikrát rozpouštěn a přemisťován, takže vytvoří i samostatné žíly a masivní akumulace.

Pěkné, sběratelsky atraktivní krystaly pocházejí například z čínských provincií Guizhou a Hunan. Jsou obvykle veliké do 1 cm, vzácně dosahují velikosti až 7 cm. S čínskými cinabarity se dnes na trzích s minerály můžeme setkat nejčastěji. V Čechách lze masivní zrnité vzorky cinabaritu, někdy s naznačenými nedokonalými krystaly, nalézt na důlních haldách starého železnorudného dolu na Jedové hoře u Neřežína, jz. od Hořovic. K nalezení cinabaritu je ovšem nutné usilovně kopat.

Zobrazit:

velebil.net