Cordierit, (Mg, Fe)2Al3(AlSi5O18)

Cordierit je hlinitokřemičitan (alumosilikát) hořčíku a železa. Nejčastěji je modrošedý až fialový, méně často šedý, hnědý či bezbarvý, průsvitný, dobře odlučný (má rovnoběžné praskliny, podle nichž se snadno odděluje). Na nerovném až lasturnatém čerstvém lomu je skelně až mastně lesklý. Tvoří zrna a zrnité agregáty, vzácněji i sloupcovité krystaly. V povrchových podmínkách se snadno mění v jemně šupinatou šedou až zelenošedou směs muskovitu, biotitu a chloritu. Je to typický metamorfní minerál, který se vyskytuje v metamorfovaných horninách bohatých hliníkem. Běžný je v kontaktně metamorfovaných rohovcích vzniklých přeměnou jílovitých usazenin (plodové břidlice) a v některých regionálně metamorfovaných horninách jako jsou ruly a migmatity. Vyskytuje se také v některých hliníkem a hořčíkem bohatých žulách a pegmatitech. Synteticky (uměle) vyrobený cordierit se používá při výrobě elektrických izolátorů, žáruvzdorných hmot a některých keramických výrobků. Až několik centimetrů velká zrna, většinou přeměněná, ale i čerstvá, na lomu modrofialová, tvoří například v rulách na vrchu Orlík, vsv. od Humpolce nebo ve Vanově sz. od Telče. Drobná modrošedá zrna tvoří v rohovci ve východním okolí Světic, jižně od Říčan, kde lze ukázky cordieritického rohovce sbírat na polích.

Zobrazit:

velebil.net