12. Jen několik slov navíc

Na závěr geologické části by bylo ještě dobré vyrovnat se třemi téměř až mytologickými pojmy, které jsou z jakéhosi záhadného důvodu v povědomí lidí silně zakořeněné, ale jejich chápání je chybné nebo mlhavé. Jsou to podzemní jezera, tekuté písky a artézské studny.

Podzemní jezero

Podzemní jezero můžeme spatřit pouze a jedině v jeskyních, tzn. ve velkých krasových dutinách vytvořených vodou ve vápencích. Představa jakéhokoliv jiného podzemního jezera s volnou hladinou vody je nesmyslná. Zpravidla se totiž tzv. „podzemním jezerem“ ve skutečnosti myslí oblast podzemní vodou silně zvodnělých (nasáklých) hornin, které mohou posloužit jako vydatný zdroj pitné vody.

Tekuté písky

Tekuté písky, tedy cosi záludného a nebezpečného, před čím je dobře se mít na pozoru, aby v nich člověk během okamžiku nezmizel, neexistují. Alespoň ne v takovémto pojetí. Tekutý písek může být čistící prostředek, tvořený pevnou a kapalnou složkou, anebo jde o velmi jemné písčité zeminy, které se například ve výkopech nebo na navezených hromadách mohou dát do pohybu vlivem pohybu podzemní či atmosférické vody („ztěžknutím, namazáním a strhnutím“), nikdy se ovšem nemohou pod vámi „otevřít“ samy a zničehonic, tj. bez přičinění člověka.

Artézská studna

Artézská studna není každá vyvrtaná studna, nýbrž jde o specielní případ studny. Pokud se pod nepropustnou vrstvou horniny (např. jílu) nachází zvodnělá vrstva hornin (např. pískovce) a pokud jsou tyto vrstvy zešikmené, je voda v propustné vrstvě pod tlakem, je napjatá, takže provrtáme-li na příhodném místě nepropustnou vrstvu, vyvěrá z vrtu voda pod tlakem, tzn. že doslova stříká.

Předchozí: « Zvětrávání a zvětraliny
Další: Určování minerálů »
Obsah

velebil.net