Dumortierit, (Al, Fe)7(BO3)(SiO4)3O3

Dumortierit je borosilikát (borokřemičitan) hliníku a v menší míře i železa. Nejčastěji je modrý až fialový, méně často růžový, zelený, šedý a hnědý; je skelně nebo hedvábně lesklý, v jednom směru dobře štěpný. Většinou tvoří vláknité, jemně stébelnaté až celistvé agregáty, vzácně i dobře omezené sloupcovité krystaly. Vzniká v některých horninách, pokud jsou bohaté hliníkem, konkrétně v některých pegmatitech, žulách, rulách a kvarcitech. Z metamorfních kvarcitů v Rochesteru a Oreaně v Nevadě (USA) a v Riverside v Kalifornii (USA) je těžen a používá se jako surovina pro výrobu vysoce kvalitní mullitové keramiky. V České republice se vyskytuje zejména v pegmatitech prorážejících pararulami a migmatity na Kutnohorsku: až několik cm dlouhé a 0,5 cm silné sloupce zelenomodrého dumortieritu se našly v Miskovicích, Kuklíku a na haldách Panské a Turkaňské šachty na Kaňku.

Zobrazit:

velebil.net