Epidot, Ca2Al2(Fe, Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH)

Epidot je křemičitan vápníku, hliníku a železa. Jde o poměrně rozšířený horninotvorný minerál. Díky možnosti vzájemného zastupování železa a hliníku v krystalové struktuře tvoří plynulou řadu s dalším velmi blízkým a podobným minerálem – klinozoisitem. Znamená to, že v přírodě nacházíme minerály, které jsou svým chemickým složením tu blíže epidotu, jindy spíše klinozoisitu.

Epidot je zelený, žlutozelený, šedozelený nebo šedý, dokonale štěpný, většinou neprůhledný, vzácněji průsvitný až průhledný. Tvoří zrnité, stébelnaté a celistvé agregáty, poměrně často také dobře omezené sloupcovité krystaly. Je typický pro kontaktní mramory, erlany a skarny. Vzniká při metamorfóze tmavých vulkanitů. Vyskytuje se v některých pegmatitech, typický je také pro žíly alpského typu, z nichž pocházejí jeho nejhezčí ukázky. Až 25 cm dlouhé silně lesklé sloupcovité krystaly pocházejí ze starého naleziště Knappenwand v rakouských Alpách. Až 8 cm dlouhé silné hranolovité krystaly se nacházejí na ostrově Prince of Wales u Aljašky. V České republice se nejhezčí krystaly epidotu (až 14 cm dlouhé) a jejich skupiny nalezly u Sobotína na severní Moravě.

Zobrazit:

velebil.net