Fluorit, CaF2

Fluorit je fluorid vápenatý. Jedná se o rozšířený minerál typický zejména pro hydrotermální žíly, na nichž se často vyskytuje spolu s barytem. Má široké uplatnění v průmyslu. Je i sběratelsky vděčným minerálem, protože se často nachází v atraktivních ukázkách.

Fluorit je nejčastěji světle až sytě zelený a fialový, bývá i bezbarvý, bílý, žlutý, modrý, růžový, hnědý a černý, průhledný, průsvitný až neprůhledný. Je dokonale štěpný podle ploch osmistěnu; štěpné plochy jsou skelně až perleťově lesklé. Štěpnost a charakter štěpných ploch hruběji zrnitých agregátů je jeho velmi dobrým rozlišovacím znakem. Do dutin krystalizuje v podobě krychlových krystalů, méně často i osmistěnů anebo spojek obou tvarů.

Pokud tvoří větší akumulace, je těžen jako surovina pro výrobu fluoru, kyseliny fluorovodíkové, umělého kryolitu, jenž se používá jako elektrolyt při výrobě hliníku z bauxitů. Dále je využíván při výrobě teflonu, freonů pro chladírenství, zubních past, neprůhledných a bílých skel, smaltů, emailů, hasicích prostředků atd. Asi třetina světové produkce fluoritu je spotřebována v metalurgii oceli; fluorit se používá jako přísada snižující teplotu tavení a zvyšující tekutost strusky. Využívá se také při výrobě cementu, a to ke snížení teploty pálení tzv. slínku. Lisováním práškového fluoritu se vyrábějí formy pro odlévání kovového uranu. Pro optické účely se fluoritu vyrábí uměle. Hlavními producenty fluoritu jsou Čína, Mexiko a Jihoafrická republika.

V minulých desetiletích bylo poměrně významným producentem fluoritu i Česko. Fluorit byl za První československé republiky a během 2. světové války těžen v Kožlí jz. od Ledče nad Sázavou, později také ve Vrchoslavi u Teplic, v Běstvině v Železných horách, v Harrachově v Krkonoších, v Jílovém u Děčína, v Moldavě v Krušných horách a v Hradišti u Kadaně. Na všech těchto ložiscích se při těžbě nacházely drúzy pěkných krychlových krystalů.

Největší krychlové krystaly fluoritu nalezené ve světě dosáhly velikosti až 1 m. Nalezišť, kde se našly a nacházejí dokonalé krystaly fluoritu 20 až 30 cm velké je ve světě celá řada. U nás se největší zelené krychle až 15 cm velké nalezly v Hradišti sz. od Kadaně a ve Vrchoslavi sev. od Teplic. Zrnité agregáty a krychle obvyklé velikosti do 1 cm lze v současnosti nalézt na výchoze křemen-fluorit-barytové žíly Josef v Moldavě v Krušných horách (sz. od Teplic). Zelené krychle a jejich spojky s tvarem osmistěnu obvyklé velikosti do 1 cm, popřípadě masivní kusové agregáty lze sbírat na haldách starého fluoritového dolu jižně od Kožlí jz. od Ledče nad Sázavou v údolí potoka vytékajícího z údolní nádrže Švihov.

Zobrazit:

velebil.net