„Garnierit“

Garnierit není podobně jako bauxit minerálem, ale jde o směs minerálů, a to především vodnatých silikátů niklu a hořčíku. Garnierit slouží jako významná ruda niklu. Rozlišovat přesně jednotlivé složky garnieritu je poměrně složité a při jeho průmyslovém využívání vlastně i zbytečné. Garnierit byl donedávna tradičně řazen mezi minerály a toto označení je velmi vžité, navíc i praktické.

Garnierity jsou sytě zelené, žlutozelené až modrozelené, zemité až celistvé. Vznikají chemickým zvětráváním hornin složených převážně z olivínu, který obvykle jako příměs obsahuje i nepatrné množství niklu. Při větrání olivinických hornin je množství látek odneseno pryč a na místě se nikl koncentruje do garnieritu, jenž ho ovšem obsahuje stále poměrně málo, pouze první procenta, jako ruda niklu to už ale postačuje. Hlavními složkami garnieritů bývají v různém poměru pecorait, népouit, berthierin, brindleyit, willemseit, pimelit, nimit, falcodonit, nontronit, vermikulit a další minerály.

Hlavní ložiska garnieritu jsou v Nové Kaledonii, v Brazílii, na Kubě, na Filipínách a na Urale v Rusku. Nikl se využívá při legování ocelí a na výrobu nejrůznějších slitin především s mědí, zinkem a dalším kovy. Sloučeniny niklu se využívají jako barviva ve sklářském a keramickém průmyslu a jinde. U nás se garnierit v malém množství vyskytuje u Křemže pod Kletí.

Zobrazit:

velebil.net