Goethit, FeO(OH)

Goethit je oxohydroxid železitý. V malých množstvích je jako součást rezavých povlaků a náletů tzv. limonitu v přírodě takřka všudypřítomný. Vzniká především rozkladem (oxidací) všech minerálů obsahujících železo, zejména pyritu, sideritu, ankeritu aj. Pokud je goethit velmi čistý a netvoří směsi s dalšími oxidy a hydroxidy, je černý až černohnědý, tvoří i vláknité, vrstevnaté, jemnozrnné, celistvé a zemité agregáty. Vláknité a vrstevnaté agregáty goethitu mívají nezřídka kulovitý, ledvinitý, hroznovitý a krápníkovitý povrch. Pokud krystalizuje z teplých hydrotermálních roztoků, může tvořit i jehličkovité, krátce sloupcovité, vzácně i tabulkovité krystaly a jejich paprsčité podélně rýhované agregáty.

Ve větším množství je goethit coby součást limonitů přítomný ve svrchních oxidačních zónách nejrůznějších nerostných ložisek. Pěkné ukázky goethitu se vyskytovaly na rudních žilách v Příbrami-Drkolnově a ve Vrančicích jižně od Příbrami. Jednalo se o tmavě hnědé paprsčité agregáty o průměru až 10 cm. V Příbrami na Březových Horách se vyskytoval v podobě polokulovitých jemně jehličkovitých hnědavých agregátů se sametovým povrchem označovaných tradičně jako „sametka“. Limonity bývaly důležitou rudou železa (viď heslo limonit).

Zobrazit:

velebil.net