Halit (sůl kamenná), NaCl

Halit (sůl kamenná) je chlorid sodný. Úplně čistý je bezbarvý a průhledný, od příměsí jílu bývá zbarven šedě, méně často je modrý, červený, hnědý, zelený atd. Je dokonale štěpný podle ploch krychle. Je rozpustný ve vodě a má slanou chuť. Tvoří zrnité agregáty a také dobře omezené krychlové krystaly. Ložiska halitu vznikala odpařením mořské vody v zálivech ustupujícího moře, zejména okolo přelomu prvohor a druhohor a ve třetihorách. V současnosti vzniká v solných jezerech anebo v zálivu Kara-Bogaz při východním pobřeží Kaspického moře.

Chlorid sodný je nepostradatelnou složkou potravy člověka. Každý člověk jej denně spotřebuje okolo 10 g, v těle jej pak využívá při tvorbě červených krvinek, k udržování osmotického tlaku krve, k tvorbě kyseliny chlorovodíkové v žaludku, k udržování nervosvalové dráždivosti. Nedostatek příjmu chloridu sodného vede ke strádání a v extrémních případech ke smrti. Chlorid sodný se používá ke konzervaci masa, je výchozí surovinou v chemickém průmyslu k výrobě sodíku, sody, chloru, kyseliny chlorovodíkové a dalších látek. Používá se v zemědělství, mýdlovarnictví, sklářství a papírenském průmyslu, při výrobě barev, kaučuku, pro posypy silnic atd. Hlavními producenty halitu jsou USA, Čína, Německo, Kanada a Indie.

Halit je slabě hygroskopický, tzn. že vzorky halitu do sebe na povrchu přijímají vzdušnou vlhkost – vzorky jsou na dotyk rukou jaksi „upatlané“. Na ložiscích se vyskytuje v doprovodu sádrovce a dalších solí. Jeho ložiska byla dobývána již v prehistorických dobách a jsou těžena dodnes. Známá jsou například ložiska u Stassfurtu, Bernburgu, Heringenu a v okolí Hannoveru v Německu, dále ve Wieliczce jv. od Krakova v Polsku, odkud pocházejí velké drúzy čirých až 10 cm velkých krychlí, dále v Bochnii (Polsko). V Rakousku jsou známá ložiska soli Salzkammer, Hallstatt, Bad Ischl, Hallein, Aussee, Berchtesgaden a Hall.

Zobrazit:

velebil.net