Hematit, Fe2O3

Hematit je oxid železitý. Patří mezi nejrozšířenější minerály, byť obvykle jen v malých množstvích (respektive koncentracích), a to jako jemná příměs v některých usazených horninách a zvětralinách, které zbarvuje dočervena. Běžný je také v podobě práškovitých povlaků a zemitých agregátů v nejrůznějších geologických prostředích. Pokud tvoří větší akumulace, je důležitou rudou železa. Vzniká za rozmanitých podmínek a v rozmanitých horninách. V Čechách býval tradičně označován „Preslovým“ pojmem krevel (J. S. Presl 1791–1849, polyhistor v přírodních vědách), dnes už se toto označení nepoužívá a když, tak spíše pro červené, práškovité a zemité formy hematitu. Pokud tvoří hruběji krystalické agregáty nebo dokonce dobře omezené krystaly, bývá hnědý, šedý až černý, jeho prášek je ovšem vždy červený.

Jak už bylo naznačeno, hematit se v přírodě vyskytuje v podobě nejrůznějších forem. Kromě zrnitých, zemitých a celistvých agregátů bývá například vláknitě paprsčitý s kulovitým povrchem na koncích svazků vláken. Takové agregáty jsou hnědé až černé; kulovitý povrch a naznačené krystalové plochy jsou silně kovově lesklé. Říkáme jim lebníky a nacházejí se na Bludné u Horní Blatné s. od Karlových Varů, v Hradišti ssv. od Klášterce n. Ohří a v Horní Halži sz. od Klášterce n. Ohří (všechny tři výskyty jsou v Krušných horách).

Oolitický neboli seménkový hematit je tvořen červenohnědými čočkovitými zrny hematitu s vrstevnatou a zároveň radiálně paprsčitou stavbou uzavřenými ve stejně zbarvené hematitové hmotě. Vyskytuje se například v Nučicích jz. od Prahy a na Krušné hoře u Nového Jáchymova, z. od Berouna, kde byl hematit těžen jako železná ruda. Šupinatý až celistvý, šedý až černý, kovově lesklý hematit bývá označován jako itabirit nebo spekularit („železná slída“). Nejkrásnější hematity se vyskytují na ostrově Elba ve starých železnorudných povrchových dolech v okolí Rio Marina. Zde tvoří hematit drúzy až několik cm velkých hojnoplochých černých silně kovově lesklých krystalů.

Nejvýznamnější ložiska tzv. páskovaných hematitů se vyskytují a jsou těžena v Porýní v Německu, v okolí Hořejšího jezera v USA a v Kanadě, v oblasti města Krivoj Rog na Ukrajině a jinde. V Čechách byly kromě již zmíněných ložisek Nučice a Krušná hora těženy hematitové železné rudy například ještě v Chrustenicích sv. od Berouna a v Mníšku pod Brdy sv. od Dobříše. Kromě toho, že je hematit nejdůležitější železnou rudou, bývá používán i k výrobě pigmentů (např. na antikorozní nátěry) a chemikálií.

Zobrazit:

velebil.net