Heulandit, (Ca, Sr, Ba, Mg, Na, K)9[Al9Si27O72] · ~24H2O

Heulandity jsou zeolity, konkrétně hydratované alumosilikáty (hlinitokřemičitany) vápníku, stroncia, barya, hořčíku, sodíku či draslíku. Tyto prvky jsou v heulanditech zastoupeny v nejrůznějších poměrech. V přírodě jsou nejrozšířenější heulandity s převahou vápníku, které označujeme heulandit-Ca.

Heulandit je bezbarvý, bílý, červenavý a jinak zbarvený, průsvitný až průhledný, dokonale štěpný, perleťově až skelně lesklý na krystalových a štěpných plochách. Tvoří tabulkovité a lupenité krystaly, popřípadě lupenité či paprsčité kulovité agregáty. Pěkné ukázky se vyskytují zejména v dutinách vulkanických hornin, u nás kdysi například v Votrubcově lomě na vrchu Kozákov, v. od Turnova.

Zobrazit:

velebil.net