Heyrovskýit, Pb6Bi2S9

Heyrovskýit, sulfid bismutu a olova, je zde uveden pouze jako příklad velmi vzácného minerálu. Poprvé byl objeven v Čechách a odborně popsán českými mineralogy. Vyskytuje se v Hůrkách s. od Čisté, zjz. od Rakovníka, kde jej lze dodnes při troše úsilí nalézt na haldách starého stříbrorudného dolu. Pojmenován byl na počest držitele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského.

Tvoří ploše sloupcovité, kovově šedé krystaly zarostlé v křemenné žilovině. Při rozbíjení úlomků křemenné žiloviny se jeví jako stébla obvykle do 0,5 cm dlouhá. Nalezen byl ještě na dalších 16 lokalitách, například ve Švýcarsku, v Austrálii a v Japonsku.

Zobrazit:

velebil.net