7. Horniny vyvřelé (magmatity)

Vyvřelé horniny vznikají tuhnutím magmatu. Tradičně jsou rozlišovány dvě hlavní skupiny magmatických hornin, a to vulkanity (vulkanické horniny, „výlevné vyvřeliny“) a plutonity (plutonické horniny, „hlubinné vyvřeliny“). Jejich variacemi jsou tzv. žilné vyvřeliny tvořící tělesa ve tvaru žil.

Předchozí: « Vznik Země a Vesmíru
Další: Hydrotermální a autometamorfní proces »
Obsah

velebil.net

Odkazy jinam