Ilmenit, FeTiO3

Ilmenit je oxid titanu a železa. Jedná se o hlavní rudu titanu. Je černý, neprůhledný, neštěpný, na lomu (lasturnatém až nerovném) polokovově až kovově lesklý. Je slabě magnetický. Tvoří zrnité a celistvé agregáty a zarostlé tabulkovité krystaly. V drobných zrnech je běžný jako příměs ve vyvřelých horninách. Je odolný, takže větráním vyvřelin se dostává do říčních štěrkopískových náplavů, v nichž se hromadí. Běžný je také jako nehojná součást některých břidlic, amfibolitů a rul. Větší tabulkovité krystaly se vyskytují v pegmatitech a na žilách alpského typu. Těžen je zejména z mořských černých plážových písků.

Titan se používá do slitin, sloučeniny titanu se používají jako pigmenty (běloba), při výrobě plastů, papíru, gumy, kosmetiky, na výrobu tvrzených skel, při výrobě keramiky, mastí proti kožním chorobám. Hlavními producenty titanu jsou Austrálie, Jihoafrická republika a Kanada.

Výskytů výrazných makroskopických ukázek ilmenitu je u nás i ve světě bezpočet. Až 2 cm velké tabulky zarůstají do dioritu v lomu u Hanušovic od Šumperka. Hadec (serpentinit) od Nehodovky sv. od Chotěboře v Železnách horách obsahuje až 10 % ilmenitu. Až 10 cm velké tenké tabulky se vyskytovaly v pegmatitu v Dolních Borech ssv. od Velkého Meziříčí. Pěkné až 10 cm velké krystaly pocházejí z pegmatitů od Arendalu a Kragerö v Norsku a z Miassu v Ilmenských horách na Urale v Rusku.

Zobrazit:

velebil.net