Korund, Al2O3

Korund je oxid hlinitý. Je šedý, hnědý, modrošedý, nažloutlý, šedočerný, vzácně bílý a bezbarvý, neprůhledný až průsvitný, drahokamové variety jsou průhledné. Je matný až skelně lesklý. Je značně tvrdý. Tvoří nedokonale omezené krystaly sloupcovitých, soudkovitých, vřetenovitých či tabulkovitých tvarů. Bývá i zrnitý. Je odolný, takže se hromadí v říčních náplavech v podobě valounků. Vzniká v horninách bohatých hliníkem a chudých křemíkem. Jako nehojná příměs se v podobě drobných zrn vyskytuje v některých syenitech, bazaltech a andezitech. Vyskytuje se v pegmatitech bohatých hliníkem, bývá v některých kontaktně přeměněných horninách, jako jsou hliníkem bohaté mramory a dolomity, svory a krystalické břidlice.

Vysoce ceněny jsou průhledné barevné korundy, které se tradičně využívají jako drahé kameny v klenotnictví. Červenému korundu drahokamové kvality se říká rubín, modrému safír, existují i žluté, zelené, fialové, růžové a čiré drahokamové korundy. Korund se pro svoji tvrdost používá jako abrazivum; dnes už se ovšem většina korundu pro tento účel vyrábí uměle stejně jako drtivá většina barevných drahokamových korundů pro klenotnické účely.

V České republice se až 7 cm velké krystaly šedého korundu vyskytovaly v pegmatitu v Pokojovicích z. od Třebíče. Z pegmatitů od Čejova ssv. od Humpolce pocházejí vzorky andalusitu s drobnými šedomodrými zrny korundu. Až 10 cm velké sloupečky světle červeného korundu se vyskytují v mramorech v okolí Prilepu v Makedonii. Z Bancorftu ve státě Ontario v Kanadě jsou známy až 30 kg těžké krystaly zarostlé v syenitu. Až 150 kg těžké krystaly pocházejí z pegmatitů v oblasti Letaba v Transvaalu v Jihoafrické republice. V podobě výrazných makroskopických ukázek je poměrně běžný i na stovkách dalších lokalit.

Zobrazit:

velebil.net