Křemen, SiO2

Křemen je oxid křemičitý. Spolu se živci je to nejrozšířenější minerál zemské kůry, odhaduje se, že tvoří asi 12 % jejího objemu. Je to horninotvorný minerál většiny vyvřelých, přeměněných a usazených hornin. Je čirý, bílý nebo různě zbarvený, průhledný, průsvitný i neprůhledný, skelně lesklý, neštěpný, má lasturnatý lom, je tvrdý a velmi odolný, jak mechanicky tak chemicky. Bývá celistvý, zrnitý, kusový, někdy vláknitý. Často tvoří dobře omezené sloupcovité šestiboké krystaly, spojky hexagonálního prismatu a dvou romboedrů (pozitivního a negativního klence), které sloupečky „zakončují“. Plochy prismatu jsou téměř vždy příčně rýhované.

Variety křemene

Obecný křemen je bílý až šedý, průsvitný až neprůhledný. Čirá průhledná forma křemene je nazývána křišťál, hnědý křemen je nazýván záhněda, černý morion, fialový ametyst, žlutý citrín, růžový růženín. Mikroskopicky vláknitý křemen je nazýván chalcedon, který tvoří celistvé, ledvinité, kulovité a krápníkovité agregáty s lasturnatým lomem a voskovým leskem. Chalcedon je nejčastěji šedomodrý, šedý, šedohnědý. Červeně zbarvený chalcedon je nazýván karneol, světle zeleně zbarvený chrysopras, tmavě zelený plasma, zelený okrový a červený jaspis, zelený s červenými skvrnami heliotrop. Kulovité agregáty tvořené vrstvičkami chalcedonu se nazývají acháty. Formou chalcedonu je i pazourek.

Využití křemene

Křemen má široké praktické využití. Křemenný písek je základní surovinou pro výrobu skla a jednou ze surovin při výrobě keramiky a porcelánu. Křemenné písky a štěrkopísky jsou jednou ze surovin používaných do malt, betonů a omítek. V hutnictví slouží křemenný písek jako struskotvorná přísada. Je surovinou k výrobě křemíku, jenž má využití v elektrotechnice. Křemenné písky se používají na přípravu licích forem a jader ve slévárenství. Některé křemence a buližníky jsou surovinou pro výrobu žáruvzdorných hmot. Z chalcedonu se vyrábějí třecí misky a břity vah. Pazourkové hlízy se používají na mletí keramických hmot v kulových mlýnech. Jemnozrnný křemen slouží jako abrazivum, čisticí prostředek, plnivo barev, gum a plastů. Hlavními producenty sklářských a slévárenských písků jsou USA, Německo, Francie, Španělsko a Rakousko.

Výskyt křemene

Pokud jde o jeho konkrétní výskyty: je všude. V České republice se pěkné ukázky sloupcovitých krystalů nacházely například v cíno-wolframovém dolu na Cínovci ssz. od Teplic. V dolech ve Stříbře z. od Plzně se nacházely velké drúzy spojek klenců. Pěkné ukázky křemene pocházejí z ryolitu v lomu u Těškova zjz. od Hořovic. Z pegmatitu v Dolních Borech a z dalších lokalit v oblasti jižně od Nového Města na Moravě pocházejí pěkné krystaly záhněd.

Další informace v literatuře

Zobrazit:

velebil.net