Kuprit, Cu2O

Kuprit je oxid měďný. Je to méně významná ruda mědi (hlavní rudou je chalkopyrit, dále chalkozín, bornit a tetraedrit), která vzniká především na ložiscích mědi oxidací sulfidů mědi (vyjmenovány v závorce). Je tmavě červený až černý, průsvitný až neprůhledný, polokovově až diamantově lesklý až matný. Nejčastěji je zrnitý, celistvý, zemitý, vzácněji tvoří dobře omezené krystaly ve tvaru osmistěnu či krychle, tvoří také jehlicovité jasně červené krystaly (tzv. chalkotrichit).

V České republice se vyskytoval v podobě žilek a hnízd v trhlinách ryolitu v Jiráskově lomu v Náchodě-Bělovsi, menší akumulace se nacházely v paleobazaltech v lomu ve Studenci s. od Nové Paky. Zemitý kuprit byl těžen v oxidační zóně rozptýlených porfyrových rud mědi v Bisbee v Arizoně (USA) a na dalších podobných ložiscích. Největší až 14 cm velké dobře omezené krystaly, spojky krychle a osmistěnu, pocházejí z lokality Onganja u Windhoeku v Namibii. Pěkné krystaly obvyklé velikosti do 2 cm pocházejí i z mnoha dalších světových nalezišť.

Zobrazit:

velebil.net