Leucit, KAlSi2O6

Leucit je hlinitokřemičitan draslíku. Řadíme jej mezi tzv. foidy (feldspatoidy, zástupci živců), které krystalizují v magmatu při nedostatku oxidu křemičitého namísto obvyklých živců. Živce zastupují částečně anebo úplně.

Leucit je bílý, šedý, nažloutlý, skelně lesklý, neštěpný, průsvitný až průhledný, má lasturnatý až nerovný lom. V některých vulkanických horninách jako jsou leucitity, bazanity, trachyty či tefrity tvoří kromě nepatrných zrníček v základní hmotě i několikacentimetrové dobře omezené vyrostlice, pro které je typický tvar tzv. 24stěnu deltoidového (tetragontrioktaedru).

Pěkné krystaly leucitu pocházejí například z leucitických láv na Vesuvu v Itálii. Dokonalé až 10 cm velké 24stěny deltoidové lze získat kopáním ve svahu těsně nad obcí Loučná, jjz. od Vejprt v Krušných horách, kde tvoří vyrostlice v žíle zvětralého leucitického vulkanitu. V drtivé většině jsou ovšem tyto krystaly zcela přeměněny na směs živce a slídy, vzácně tyto krystaly obsahují uvnitř relikty nepřeměněného leucitu.

Zobrazit:

velebil.net