Löllingit, FeAs2

Löllingit je arsenid železa. Je kovově šedý, začerstva až téměř kovově stříbrně bílý, neprůhledný, neštěpné nerovného lomu. Tvoří zrnité až celistvé agregáty, jen vzácně tvoří dobře omezené sloupcovité krystaly. Vyskytuje se v některých pegmatitech a na některých rudních žilách. Někdy se vyskytuje společně s arsenopyritem.

Zrnitý löllingit se hojně vyskytoval v pegmatitu v Dolních Borech s. od Velkého Meziříčí, dále na uranovém ložisku s arsenidy kobaltu a niklu Svatá Anna sz. od Plané u Mariánských Lázní. Až 1cm automorfní zrna lze nalézt na haldě cínového dolu v Přebuzi sz. do Nejdku v Krušných horách.

Zobrazit:

velebil.net