Magnesit, MgCO3

Magnesit je uhličitan hořečnatý. Obvykle je bílý, neprůhledný, bývá zbarven žlutě, hnědě až černě organickými látkami. Úplně čistý je bezbarvý a průhledný. Tvoří zemité a celistvé agregáty, často křídového až porcelánového vzhledu. Jeho dobře omezené krystaly jsou vzácné. Je dokonale štěpný podle ploch klence (romboedru). Ložiska magnesitu vznikla zatlačováním vápenců či dolomitů přínosem hořčíku do struktury kalcitu či dolomitu. Bohaté akumulace magnesitu vznikají také přeměnou serpentinitu (hadců) působením vody s rozpuštěným CO2. Na takovýchto výskytech nacházíme magnesit často společně s opálem.

Magnesit je důležitou surovinou k výrobě žáruvzdorných materiálů především do vyzdívek metalurgických a cementářských pecí a izolací, dále k výrobě hořečnaté keramiky a cementů, jež se využívají k výrobě hmot odolných vůči kyselinám a olejům; používá se při výrobě papíru, umělého hedvábí, gumy, cukru a sloučenin hořčíku. Hlavními producenty magnesitu jsou Čína, Rusko, Turecko, Slovensko a Brazílie.

Velká ložiska magnesitu jsou na Slovensku mezi Lučencem a Košicemi, dále v rakouských Alpách a v sv. Číně. V České republice se polohy magnesitu vyskytují v serpentinitech u Křemže, jz. od Českých Budějovic, v Sedlicích u Dolních Kralovic, jz. od Ledče nad Sázavou a v Nové Vsi u Oslavan, zjz. od Brna.

Zobrazit:

velebil.net