Markazit, FeS2

Markazit je disulfid železa, stejně jako v přírodě o něco rozšířenější pyrit. Každý ovšem krystalizuje s jinou souměrností, tzn. že pyrit a markazit se vzájemně liší uspořádáním krystalové struktury. Markazit je stříbřitě bílý se žlutavým až zelenavým odstínem, kovově lesklý. Tvoří kulovité či ledvinité agregáty s paprsčitou strukturou, konkrece, krápníky, povlaky či zrna. Poměrně často tvoří dobře omezené krystaly. V povrchových podmínkách se působením vody velmi snadno rozkládá, takže jen mírně narušené ukázky markazitu se ve sbírkách obvykle již po několika letech zcela rozpadají.

Markazit je hojný v sedimentech s obsahem organické hmoty, zejména v blízkosti uhelných slojí, kde vzniká spolupůsobením sirných bakterií. Poměrně často je fosilizačním minerálem zkamenělin. Vyskytuje se také na některých rudních žilách. U nás se nacházely velmi pěkné ukázky markazitu v jílových sedimentech na několika lokalitách v uhelných pánvích na Sokolovsku (Vintířov) a na Mostecku (Komořany). Konkrece markazitu lze nalézt v povrchovém dolu na jíly u obce Brník vjv. od Kostelce nad Černými Lesy.

Zobrazit:

velebil.net