Mastek, MgSi4O10(OH)2

Mastek je stejně jako například slídy, chlority nebo jílové minerály křemičitan (silikát) s vrstevnatou krystalovou strukturou. Tvoří jemnozrnné až celistvé, perleťově až mastně lesklé agregáty; je světle zelený, tmavozelený, šedý či bílý. Je velmi měkký, na ohmat působí mastným dojmem.

Mastek je poměrně hojný minerál, který vzniká hydrotermálním přínosem oxidu křemičitého do hornin bohatých hořčíkem, v nichž vzniká přeměnou hořečnatých minerálů jako jsou olivín, enstatit, chlorit, tremolit či magnesit. Následným zvětráváním takto přeměněných hornin vznikají reziduální ložiska mastku.

Mastek se využívá do vyzdívek pecí, elektroinstalací, na vysypávání hutnických forem, na výrobu žáruvzdorné keramiky, elektroporcelánu, kameniny, dlaždic, glazur, jako plnivo do papíru, barev, pryží, plastů, tmelů, mýdel, tužek, leštidel, suchých mazadel, kosmetiky. Hlavními producenty mastku jsou Čína, USA, Jižní Korea a Japonsko.

Zobrazit:

velebil.net