Natrolit, Na2(Al2Si3O10) · 2H2O

Natrolit je jedním z nejhojnějších zeolitů (pojem zeolit je vysvětlen u hesla analcim). Je to hlinitokřemičitan (alumosilikát) sodíku s vodou. Je bezbarvý, bílý, šedobílý, méně často růžový, červený, zelený i nažloutlý, průhledný až průsvitný, skelně lesklý. Tvoří dlouze sloupcovité až jehlicovité krystaly a jejich snopkovité, kulovité a paprsčité agregáty. Je to poměrně běžný minerál vznikající krystalizací z horkých magmatických roztoků v dutinách vulkanických hornin. Vzácněji se vyskytuje i v jiných geologických prostředích, například v některých pegmatitech nebo na žilách alpského typu.

Pěkné bohaté, sběratelsky atraktivní ukázky sloupcovitých a jehlicovitých krystalů, popřípadě vláknitých až hrubě paprsčitých agregátů pocházejí z mnoha nalezišť v Českém středohoří, zejména z lomů na Mariánské skále v Ústí nad Labem, Dolních Zálezlech j. od Ústí n. Labem, v Těchlovicích, Dobkovicích a Soutěskách j. od Děčína, v údolí Dobranka zjz. od Dobrné v. od Děčína, staré nálezy bohatých jehlicovitých drúz natrolitu pocházejí z okolí České Lípy, zejména z lokality Neubauerberg u obce Srní, jjv. od České Lípy. Až 0,5 cm silné sloupečky natrolitu pocházejí ze sv. svahu kopce Kočičí hlava jv. od Velkého Března, v. od Ústí nad Labem. Na posledně jmenované lokalitě lze v sutinách a hromadách čedičového kameniva ze starého zašlého lomu nalézt pěkné ukázky natrolitu i dnes.

Zobrazit:

velebil.net