Nefelín, (Na, K)AlSiO4

Nefelín je hlinitokřemičitan (alumosilikát) sodíku a draslíku. Je to významný horninotvorný minerál některých typů vyvřelých hornin, hlavně tzv. nefelinitů a nefelinických syenitů. Nefelín bývá řazen mezi tzv. foidy (feldspatoidy, zástupci živců), které krystalizují v magmatu při nedostatku oxidu křemičitého namísto obvyklých živců. Živce zastupují částečně anebo úplně. Uvádí se, že na celkovém složení všech vyvřelin se nefelín průměrně podílí 0,3 %. Je šedý, šedozelený, zelený, méně často žlutavý, bílý i bezbarvý, průsvitný až neprůhledný, má lasturnatý až nerovný lom, na němž je výrazně mastně lesklý. Tvoří nepravidelně omezená zrna a sloupcovité až tlustě tabulkovité krystaly. Výrazné makroskopické ukázky dobře omezených krystalů ovšem netvoří příliš často.

U nás lze nalézt až 1 cm dlouhé sloupce bílého nefelínu v balvanech vulkanitu v lese v okolí starého zašlého lomu na jižním svahu Podhorního vrchu v. od Mariánských Lázní. Až 1 cm velká zelenošedá mastně lesklá zrna jsou běžnou součástí mohutné žíly vulkanitu na vrcholu kopce u Skrytína j. od Děčína. Až 2,5 cm velká mastně lesklá žlutavá a šedá zrna pocházejí z uzavřenin nefelinického syenitu ve vulkanickém komínu na vrchu Košťál u Jenčic zjz. od Lovosic.

Nefelín těžený jako součást hornin, jež ho mohou v extrémních případech obsahovat i více než 70 %, se používá ve sklářském a keramickém průmyslu jako tavivo, dále k výrobě korundu, sody, ultramarínu, silikagelů a výjimečně i jako ruda hliníku. Rozsáhlé masívy a tělesa magmatických hornin s vysokými obsahy nefelínu jsou zejména v Chibinském masívu na poloostrově Kola v Rusku, v jižním Norsku a jinde.

Zobrazit:

velebil.net