10.1. Základní typy přeměněných hornin

Přehled základních typů metamorfovaných hornin
horninapůvodní horninazpůsob metamorfózysloženívzhled
fylitjílovec, prachovecregionálně slabě metam.křemen, albit, chlorit, muskovit, biotittence břidličnatý, šedý, jemně zrnitý
svorjílovec, prachovecregionálně středně metam.slída (hl. muskovit), křemen, plagioklas (granát, staurolit, kyanit)jemně až středně zrnitý, výrazná břidličnatost dána rovnoběžně usp. lupeny slíd
pararulajílovec, prachovecregionálně intenzivně metam.křemen, plagioklas, biotit, sillimanit (cordierit)světle (křemen a živce) a tmavě (slídy) páskovaná, břidličnatá
migmatitjílovec, prachovecregionálně velmi intenzivně metam. (natavená) horninakřemen, plagioklas, biotit, sillimanit (cordierit)střídání světlých a tmavých pruhů
křemenec (metakvarcit)pískovecregionálně metam.křemen, (muskovit, biotit)celistvá kompaktní hornina žlutavé, šedavé či hnědavé barvy
mramor (krystalický vápenec)vápenecregionálně metam.kalcit, dolomitzřetelně krystalický, obvykle bílý, ale i různě zbarvený
ortorulažularegionálně metam.křemen, plagioklas, K-živec, muskovit, biotitzřetelně páskovaná, spíše světlá, často se zaoblenými oky živců
granulitžula, ryolitregionálně velmi silně metam.křemen, plagioklas, K-živec, granát (kyanit, pyroxen)jemnozrnný, světlý, někdy páskovaný
amfibolitčedičstředně silně regionálně metam.plagioklas, amfibol, (granát)černý, černozelený, páskovaný až břidličnatý
eklogitčedičregionálně velmi silně metam.pyroxen, granát, (kyanit)zelený až hnědý, zřetelně krystalický
serpentinit (hadec)peridotithydratace olivínuserpentin, pyrop, pyroxen, brucit, magnetit, chromitčerný, šedý, zelený, celistvý, matný
skvrnité a plodové břidlicejílovce, prachovceslabě až středně kontaktně metam.biotit, muskovit, (andalusit)skvrny a plody biotitu a andalusitu
kontaktní rohovecjílovce, prachovcesilně kontaktně metam.cordierit, andalusit, biotit, muskovitšedočerný, celistvý, houževnatý
erlan (vápenatosilikátový rohovec)vápence, slínovcekontaktně metam.kalcit, grosulár, diopsid, amfibolsvětlá houževnatá hornina
skarnvápenec, dolomit, slínovecroztoky s Fe a Si zatlačily původní minerályandradit, hedenbergit, (kalcit, wollastonit, amfibol)černý, hnědočervený, celistvý, páskovaný, tvrdý

Zpět na přeměněné horniny

velebil.net