9.1. Základní typy usazených hornin

Přehled základních typů sedimentárních hornin
horninaprostředí vznikusloženívzhled aj. charakteristika
jílovec/jílová břidlicejezera, mořejílové minerálysvětle žlutý, žlutošedý, šedý, jemně vrstevnatý, rozpadavý
prachovec (prachová břidlice)moře, sprašekřemen, jílové minerályjemností zrn mezi jílem a pískem, šedohnědý, často břidličnatý
pískovecmělká moře, jezerakřemen, jílové minerályvelikost zrn 0,06–2 mm, světle žlutý, rezavě žlutý, bílý, měkký
křemenec (kvarcit)mělká moře, jezerakřemenbílý, nažloutlý, našedlý, celistvý, pevný; zrna křemenného písku jsou tmelena křemitým tmelem
arkózajezera a mořekřemen, živec aj. minerálykrátký transport zrn, zrna minerálů málo opracovaná, nevytříděný sediment
drobamořeúlomky hornin, jílové minerály, živecšedá, šedohnědá hornina, krátký transport zrn, málo vytříděný materiál, ostrohranná málo opracovaná zrna
vápenecmořekalcitbílý, šedý až černý (vlivem organických uhlíkatých látek, vrstevnatý), načervenalý (příměs hematitu)
dolomitmoředolomit, kalcitjemnozrnný až středně zrnitý, světle šedý až bílý, vzniká hlavně dolomitizací vápenců
slínovecmořejílové minerály, kalcitpřechod mezi vápencem a jílovcem
opukamořejílové minerály, kalcit, křemenpísčitý slínovec, bílý, žlutavý, obsahuje biogennií SiO2 ze schránek organismů, lehce lasturnatý lom
buližník (silicit, lydit)mořekřemenšedočerný až černý, celistvý, tvrdý
slepenec (konglomerát)řeky, ledovcekřemen, horniny, karbonátobsahuje valouny hornin a křemene, zpevněný štěrk, tmel křemenný a karbonátový
travertinteplé a studené pramenykalcitsladkovodní vápenec, pórovitý, bělošedý, žlutý až žlutohnědý

Zpět na usazené horniny

velebil.net