Rhodochrosit, MnCO3

Rhodochrosit je uhličitan manganatý. Nejčastěji je růžový až červenohnědý, méně často bílý nebo nazelenalý; na povrchu oxidací často černá (vznikají černé oxidy manganu). Většinou je neprůhledný, může být ovšem i průsvitný až průhledný. Je dokonale štěpný ve třech směrech, na štěpných plochách je skelně lesklý.

Nejčastěji tvoří zrnité, celistvé, vrstevnaté, ledvinité, kulovité či krápníkovité agregáty. Jeho dobře omezené krystaly tvaru klence, tedy jakési „úhlově posunuté krychle“, nebývají příliš běžné. Vyskytuje se na některých rudních žilách a na metamorfovaných ložiscích manganu. Rhodochrosit (v češtině se tradičně píše spíše rodochrozit) je málo významná ruda manganu.

U nás se vyskytoval na ložisku pyritu a manganu ve Chvaleticích východně od Kolína, kde byly kromě zrn a zrnitých agregátů nalezeny i jeho dobře omezené krystaly. Pěkné bohaté ukázky tvořené drobnými krystaly pocházejí z dutin olověno-zinkových rudních žil v Banské Štiavnici na Slovensku a z rumunských dolů v Baia Sprie, Cavnic, Sacarimb a Baia de Aries. Na mineralogickém sběratelském trhu se v současnosti objevují především ukázky z dolu Capillitas v Catamarcu v Argentině. Jsou to krápníkovité a vrstevnaté agregáty tvořené různě sytě růžovými pásky a obchodníky jsou většinou nabízeny jako naleštěné destičky, aby vynikla jejich barva a páskovaná struktura. Nabízeny bývají i velké dokonalé až 15cm sytě růžové průhledné klencové krystaly z dolu Sweet Home u Almy v Coloradu v USA, které ovšem dosahují značně vysokých cen. Drúzy velkých dokonalých krystalů pocházejí i z dalších olověno-zinkových dolů v Coloradu (Mary Murphy Mine, Gladstone, Silvertone aj.) a z dolu Santa Eulalia v Mexiku.

Zobrazit:

velebil.net