Scheelit, CaWO4

Scheelit je wolframan vápenatý. Spolu s wolframitem je významnou rudou wolframu. Scheelit je nejčastěji šedobílý, nažloutlý až žlutohnědý, méně často oranžový, červený, světle zelený či dokonce šedomodrý. Obvykle je průsvitný až neprůhledný, silně mastně lesklý, zejména na nerovném až lasturnatém lomu. Tvoří zrnité až kusové masivní agregáty, vzácněji také dobře omezené většinou dipyramidální krystaly.

Scheelit vzniká v některých skarnech, erlanech, greisenech a na některých hydrotermálních žilách. V Česku byl scheelitový skarn s až 2 cm velkými zrny šedobílého scheelitu pokusně těžen u Malého Boru z. od Hořažďovic. Pěkné až 4 cm velké dobře omezené žluté krystaly se vyskytovaly v křemen-kalcitových žilách pronikajících skarnovým tělesem v Obřím dole v Krkonoších. Až 1 cm velké dobře omezené krystaly se vyskytovaly spolu s wolframitem v dutinách křemenných žil na cíno-wolframovém ložisku na Cínovci v Krušných horách. Pěkné ukázky byly nacházeny také na cínových ložiscích Krupka s. od Teplic a v Horním Slavkově jjz. od Karlových Varů. Velmi pěkné až 1 cm velké červenooranžové lesklé krystaly scheelitu se velmi vzácně vyskytovaly v dutinách spodních partií rudních žil olověno-zinkového ložiska v Příbrami.

Ve světě je celá řada ekonomických i sběratelských výskytů scheelitu. V současnosti přicházejí na trh s minerály především ukázky až 10 cm velkých žlutooranžových dobře omezených krystalů z provincie Sečuan v Číně. Až 50 kg těžké dobře omezené bezbarvé krystaly scheelitu jsou popisovány z namibijského Natasu; až 20 cm velké krystaly jsou v literatuře zmiňovány ze Santa Cruz v Mexiku.

Prvek wolfram, jehož je scheelit důležitou rudou, je využíván na výrobu žhavicích vláken žárovek a elektronek, na výrobu elektrod a k legování ocelí. Hlavními producenty wolframu jsou Čína, Rusko a Rakousko.

Zobrazit:

velebil.net