Serpentiny

Serpentinové minerály jsou křemičitany hořčíku, popřípadě hliníku či dalších prvků, s OH skupinou. Jsou velmi blízce příbuzné s jílovými minerály (v užším slova smyslu), se slídami, chlority či mastkem. Minerál serpentin Mg3Si2O5(OH)4 se nejčastěji vyskytuje jako horninotvorný minerál serpentinitů neboli hadců, které vznikají hydrotermální přeměnou peridotitů neboli olivínovců. Serpentin tvoří v hadcích celistvé nebo vláknité neprůhledné, černé, zelené, žlutozelené, šedé až bílé agregáty.

Minerál serpentin tvoří tři mírně odlišné formy: antigorit, lizardit a chrysotil. Chrysotil se obvykle vyskytuje v podobě vláknitých až plstnatých agregátů, tzv. chrysotilových asbestů. Vláknité chrysotily tvoří žilky pronikající serpentinitem (hadcem), přičemž vlákna jsou orientována kolmo na plochy žíly.

Chrysotilová vlákna (chrysotilový asbest) jsou žáruvzdorná a chemicky odolná. Na rozdíl od amfibolových asbestů je lze dobře spřádat, takže asi do 80. let 20. století byl chrysotilový asbest v hojné míře využíván na výrobu žáruvzdorných a izolačních tkanin. Byly z něj vyráběny také ohnivzdorné nátěry, kyselinovzdorné trubky, nádoby a filtry, elektroizolátory, střešní krytiny, brzdové destičky apod. V posledních letech bylo používání asbestových vláken velmi silně omezeno, protože vdechování drobných jehliček chrysotilu způsobuje vážné onemocnění plic. Hlavními producenty asbestů jsou Rusko, Kanada, Čína, Brazílie, Zimbabwe a Kazachstán.

Zobrazit:

velebil.net