Sillimanit, Al2SiO5

Sillimanit, křemičitan (silikát) hliníku, má stejné chemické složení jako andalusit a kyanit, od nichž se ovšem odlišuje uspořádáním krystalové struktury. Sillimanit je typickým velmi běžným metamorfním minerálem hliníkem bohatých hornin. Nejčastěji bývá ve svorech, rulách a migmatitech, v nichž tvoří vlákna a vláknité až plstnaté agregáty, často vzájemně prorostlé s křemenem, slídami či cordieritem. Při pozorování horninových výbrusů v mikroskopu jsou drobné zprohýbané agregáty vláknitého sillimanitu charakteristické roztřepenými konci. Vyskytuje se také v kontaktně metamorfovaných rohovcích a pegmatitech pronikajících hliníkem bohatými horninami. Občas tvoří také nedokonalé sloupcovité krystaly, zrna a zrnité agregáty.

Makroskopické masivní agregáty vláknitého sillimanitu jsou méně běžné, takové agregáty jsou obvykle bílé nebo světle šedé až namodralé či nažloutlé. V Indii je sillimanit těžen ze zvětralin sillimanitických rul a používán na výrobu izolačních hmot. Namodralé valounky vláknitého sillimanitu z Barmy jsou používány jako ozdobný kámen.

Makroskopické ukázky sillimanitu se v Česku vyskytují například na slavném nalezišti chrysoberylu v Maršíkově sv. od Šumperka v Jeseníkách., kde sillimanit tvoří bílé vláknité až celistvé rýhované agregáty zarostlé ve foliaci stlačeného (tlakem deformovaného) „chrysoberylového“ pegmatitu. V makroskopických ukázkách jej lze nalézt i na mnoha dalších lokalitách.

Zobrazit:

velebil.net