Staurolit, Fe2Al9Si4O22(OH)2

Staurolit je alumosilikát především železa a hliníku, ale i dalších prvků (hořčíku, zinku...). Je to typický metamorfní minerál, který vzniká ve středně regionálně metamorfovaných jílovitých sedimentech s vyšším obsahem železa, tzn. že se vyskytuje v železem nabohacených svorech a rulách, někdy i fylitech.

Staurolit je tmavě hnědý, červenohnědý až černý, neprůhledný až průsvitný. Tvoří krátce ploše sloupcovité krystaly, pro něž je velmi typické zákonité srůstání ve tvaru písmene X nebo vzácněji ve tvaru (téměř) pravoúhlého kříže +.

Na většině světových nalezišť sběratelsky atraktivních ukázek staurolitu se vyskytují hrubé matné krystaly velikosti do 5 cm, výjimečně dosahují krystaly délky až 20 cm. Velmi pěkné vzorky velkých (běžně do 10 cm) zákonitě dvojčatně srostlých krystalů zarostlých ve světlém svoru pocházejí z masívu Kejvy na poloostrově Kola v Rusku; vyvětralé krystaly pocházejí z provincie Morbihan ve Francii, dále ze Španělska a Portugalska.

Dokonalé lesklé krystaly zarostlé spolu s kyanitem ve světlém svoru se vyskytují na lokalitě Pizzo Forno ve Švýcarsku. V České republice se vyrostlice staurolitu velikosti do 2 cm vyskytují ve svorech v oblasti Hrubého Jeseníku mezi Jeseníkem a Šumperkem. Staurolit bývá využíván jako abrazivum, leštivo, na přípravu slévárenských forem a jako plnivo do barev.

Zobrazit:

velebil.net