Tetraedrit, (Cu, Fe, Ag, Zn)12(Sb, As)4S13

Tetraedrity, respektive minerály skupiny tetraedritu jsou sulfidy antimonu, arsenu, mědi, stříbra, popřípadě dalších kovů jako je železo, zinek, rtuť a další. Tetraedrity jsou pevné roztoky tří krajních složek, které nazýváme:

Konkrétní vzorek minerálu skupiny tetraedritu rozlišujeme a označujeme podle převládající složky. V přírodě jsou nejrozšířenější vzorky, v nichž nad ostatními prvky převládá měď a antimon – takové nazýváme prostě tetraedrit. Poměrně běžně, i když méně často, se v přírodě setkáváme i s tennantity, v nichž převládá arsen nad antimonem. Občas jsou používány i další názvy pro rozličné variety tetraedritu. Tetraedrity bohaté rtutí jsou označovány schwazit (až 17 % Hg), tetraedrit se zvýšeným obsahem bismutu (až 4 % Bi) bývá nazýván annivit, železem bohatý tetraedrit bývá někdy označován jako coppit, olovem bohatý malinowskit, niklem nabohacený frigidit. Kromě toho může být v tetraedritech až 8 % zinku nebo až 2 % kadmia. Kromě tetraedritu, tennantitu a freibergitu jsou rozlišovány ještě další krajní členy skupiny tetraedritu, a to argentotennantit, hakit, giraudit a goldfieldit.

Tetraedrity jsou šedé až šedočerné, kovově lesklé, neštěpné s nerovným lomem; povrch lomných ploch je jakoby zrnitý. Tvoří zrnité a kusové agregáty, poměrně často také dobře omezené krystaly tvaru čtyřstěnu (tetraedru). Nejčastěji se vyskytují na hydrotermálních rudních žilách, bývají také v některých skarnech, greisenech či pegmatitech. V minulosti tetraedrity běžně sloužily jako ruda mědi či stříbra, rtuti nebo antimonu, to podle konkrétního složení na tom kterém ložisku.

Bohaté drúzy pěkných až 4 cm velkých krystalů tetraedritu pocházejí z dolů v Cavnicu v Rumunsku nebo z několika ložisek v Peru. Až 25 cm velké krystaly byly nalezeny v Anzenu a Irazeinu v Pyrenejích (Francie). V Čechách se až 2 cm velké pěkné krystaly občas nacházely v dutinách rudních žil v Příbrami; stříbrem bohatý tetraedrit se vyskytoval v Kutné Hoře. Pěkné až 1cm krystaly freibergitu pocházejí z Obecnice sz. od Příbrami.

Pěkné ukázky tennantitu pocházejí z Džezkazganu v Kazachstánu, až 15 cm velké krystaly tennantitu byly nalezeny v Tsumebu v Namibii; V ČR se masivní celistvý tennantit vyskytoval na některých žilách na Cínovci v Krušných horách.

Další informace v literatuře

Moravec B. (2007): Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice. – Minerál (České Budějovice) 15, 3, 211–216.

Zobrazit:

velebil.net