Thomsonit, Ca2Na[Al5Si5O20] · 6H2O

Thomsonit, hydratovaný hlinitokřemičitan (alumosilikát) sodíku a vápníku (obvykle obsahuje i něco stroncia), je zástupcem skupiny zeolitů (viď heslo analcim). Je bezbarvý, bílý, nažloutlý nebo jinak světle zbarvený, průhledný až průsvitný, dokonale štěpný, skelně až perleťově lesklý. Tvoří tabulkovité nebo sloupcovité krystaly, často seskupené do vějířovitých, kulovitých a stébelnatých agregátů s drúzovitým povrchem.

Thomsonit se vyskytuje především v dutinách čedičů a znělců; v ČR zejména na mnoha lokalitách v Českém středohoří. Velmi pěkné ukázky thomsonitu lze sbírat ve starém lůmku těsně pod vrcholem Pustého vrchu u Folknářů v. od Děčína. Thomsonit zde tvoří bohaté skupiny až 1 cm velkých bílých kulovitých agregátů v až 10 cm velkých dutinách bazaltu.

Zobrazit:

velebil.net