Topaz, Al2SiO4(F, OH)2

Topaz je silikát (křemičitan) hliníku s fluorem a OH skupinou. Bývá čirý, bílý, žlutý, růžový, modrý, šedý, oranžový i jinak zbarvený. Je průhledný, průsvitný i neprůhledný, skelně lesklý. Tvoří krátce až dlouze sloupcovité hojnoploché krystaly a zrnité nebo stébelnaté agregáty (tzv. pyknit). Topaz je dosti tvrdý, tvrdší než křemen, ale zároveň dokonale štěpný v jednom směru. Na sloupcovitých krystalech se štěpnost projevuje jako jemné trhliny jdoucí napříč sloupci – to je dobrým rozlišovacím znakem krystalů topazu.

Drobné krystaly se v malých množstvích vyskytují v některých světlých vyvřelinách. Jako horninotvorný minerál je topaz součástí autometamorfovaných cínonosných žul (greisenů), v ČR například na Krupce, na Cínovci a v Horním Slavkově; je také součástí křemenných žil v okolí těchto cínonosných žul. Sběratelsky velmi atraktivní ukázky pocházejí zejména z dutin žul, ryolitů a pegmatitů. Největší krystaly topazu, až 1 m dlouhé, byly nalezeny v pegmatitech na několika nalezištích v brazilském státě Minas Gerais; až 40 cm velké růžové a hnědé krystaly pocházejí z Ukrajiny. Topaz je odolný, takže se hromadí v náplavech.

Pěkné až 3 cm velké žluté krystaly se vyskytují na lokalitě Schneckenstein sz. od Klingenthalu v Německu blízko německo-české hranice (ssz. od Kraslic v Krušných horách). Pěkné ukázky topazu pocházejí z cínového ložiska Horní Slavkov jjz. od Karlových Varů, pěkné krystaly obvyklé velikosti do 0,5 cm i větší lze nalézt na výchozu křemenného pně nad štolou Prokop v Horní Krupce s. od Teplic.

Na sběratelském trhu s minerály se v současné době objevují topazy především z Pákistánu, Brazílie a Namibie. Topaz má i praktické využití – používá se jako brusivo, průhledné a barevné kameny jsou využívány jako ozdobný a drahý kámen, výjimečně slouží topaz také jako žáruvzdorná surovina.

Zobrazit:

velebil.net