Vesuvian, Ca19(Al, Mg, Fe)13Si18O68(OH, F, O)10

Vesuvian je silikát především vápníku, hliníku, hořčíku a mnoha dalších prvků. Nejčastěji je hnědý, hnědozelený, zelený, méně často bílý, růžový, žlutý, červený, černý, fialový či modrý, je skelně až mastně lesklý, průsvitný až neprůhledný s nerovným lomem. Tvoří zrnité a celistvé agregáty, často bývá stébelnatý, paprsčitý, tvoří i dobře omezené, většinou krátce sloupcovité aj. krystaly.

Vesuvian se obvykle vyskytuje v erlanech a mramorech, jež vznikly na kontaktech slínovců a vápenců se světlými vyvřelinami (např. žulami), a je většinou doprovázen grosulárem, diopsidem a wollastonitem, někdy epidotem. Hnědé sloupcovité krystaly a stébelnaté agregáty tvoří v Hazlově ssz. od Chebu a v Žulové a Vápenné ssz. Jeseníka; doprovázen je zde zejména hrubými krystaly grosuláru. Až 2 cm velké krystaly se vyskytují na Vesuvu. Až 15 cm velké zelené krystaly pocházejí z Magnet Cove v Arkansasu v USA. Až 18 cm dlouhé zelené a fialové sloupcovité krystaly se vyskytly v lomu Jeffrey u Asbestosu v Québecu v Kanadě.

Zobrazit:

velebil.net